چت

دانیال بهشتی (Foolad 369) - 16917

نام :

دانیال بهشتی

نام تجاری :

Foolad 369

کد کاربری :

f24-16917

وب سایت : foolad369.com
ایمیل :

-

تلفن : 22210369 ، 22241369
کد ملی :

0440800234

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×