چت

علیرضا میرزایی (تجارت فولاد ویهان) - 15730

علیرضا میرزایی

تجارت فولاد ویهان

62%
جزئیات...
نام :

علیرضا میرزایی

نام تجاری :

تجارت فولاد ویهان

کد کاربری :

f24-15730

وب سایت : https://t.me/tfvihan
ایمیل :

-

تلفن : 88176018 ، 88176018
کد ملی :

0017721385

سال آغاز فعالیت :

1395

توضیحات :

شرکت تجارت فولاد ویهان نماینده فروش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×