چت

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 70*70 طول شاخه (m) : 12 ضخامت : 7
از 30,100 تا 30,100 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

2 روز پیش
30,100 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

1 ماه پیش
30,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

2 ماه پیش
29,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

3 ماه پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

5 ماه پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

7 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

9 ماه پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

9 ماه پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
25,135 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

1 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
18,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد نصر آذربایجان

امتیاز کاربر : %74

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×