چت

بدنه خودرو

قراضه (ضایعات)

آهنستان

امتیاز کاربر : %35

بدنه خودرو

3 هفته پیش
17,105 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

بدنه خودرو

2 ماه پیش
16,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علیرضا زری

امتیاز کاربر : %42

بدنه خودرو

3 ماه پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

بدنه خودرو

8 ماه پیش
14,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

بدنه خودرو

8 ماه پیش
14,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناجی توسعه تجارت پارسا

امتیاز کاربر : %95

بدنه خودرو

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران ضایعات

امتیاز کاربر : %49

بدنه خودرو

11 ماه پیش
13,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

بدنه خودرو

11 ماه پیش
14,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بنگاه جمالی

امتیاز کاربر : %56

بدنه خودرو

1 سال پیش
15,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نرخ اهن ملت

امتیاز کاربر : %67

بدنه خودرو

1 سال پیش
13,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سایت قراضه

امتیاز کاربر : %67

بدنه خودرو

1 سال پیش
12,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نسیم شهر(انبار ضایعات)

امتیاز کاربر : %55

بدنه خودرو

1 سال پیش
14,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

بدنه خودرو

2 سال پیش
10,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نورد صنعت

امتیاز کاربر : %60

بدنه خودرو

2 سال پیش
11,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

بدنه خودرو

2 سال پیش
11,050 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ضایعات قراضه تبریز

امتیاز کاربر : %67

بدنه خودرو

2 سال پیش
8,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازار ضایعات آهن

امتیاز کاربر : %60

بدنه خودرو

2 سال پیش
8,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ویستا طراح پاسارگاد

امتیاز کاربر : %54

بدنه خودرو

2 سال پیش
9,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×