ضایعات فولاد راد همدان (راد استیل بیلت) - 11946

ضایعات فولاد راد همدان

راد استیل بیلت

67%
جزئیات...
نام شرکت :

ضایعات فولاد راد همدان

نام مدیر عامل :

راد استیل بیلت

کد کاربری :

f24-11946

وب سایت :

https://t.me/radstellbillet

ایمیل :

radstellbillet@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

انبار خرید ضایعات ذوبی فولاد راد همدان تولید کننده انواع شمش فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش

دسته محصول :

میلگرد آجدار

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×