ارائه دهندگان خدمات

کد کاربری :

f24-1449

تاریخ عضویت :

17 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1406

تاریخ عضویت :

14 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1403

تاریخ عضویت :

14 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-1110

تاریخ عضویت :

23 دی، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-1014

تاریخ عضویت :

12 دی، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-4278

تاریخ عضویت :

31 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

کد کاربری :

f24-1845

تاریخ عضویت :

05 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

خمکاری فلزات

کد کاربری :

f24-13172

تاریخ عضویت :

20 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-15891

تاریخ عضویت :

28 تیر، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-15735

تاریخ عضویت :

05 تیر، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

مرکزي - ساوه

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-15473

تاریخ عضویت :

27 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

چهارمحال وبختيارئ - شهركرد

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-15236

تاریخ عضویت :

21 فروردین، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

همدان - همدان

لیست خدمات :

خدمات حمل و نقل وباربری

کد کاربری :

f24-14712

تاریخ عضویت :

01 دی، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

فارس - شيراز

لیست خدمات :

ساخت و ساز و پروژه عمرانی

کد کاربری :

f24-14474

تاریخ عضویت :

08 آبان، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-13951

تاریخ عضویت :

02 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

زنجان - زنجان

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-13585

تاریخ عضویت :

30 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-13426

تاریخ عضویت :

19 فروردین، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

مرکزي - ساوه

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-13398

تاریخ عضویت :

14 فروردین، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

مازندران - بهشهر

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-13296

تاریخ عضویت :

12 اسفند، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-13205

تاریخ عضویت :

26 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سایر

×