صنعت پردازان ثمین (سعید اسماعیلی) - 1489

صنعت پردازان ثمین

سعید اسماعیلی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

صنعت پردازان ثمین

نام مدیر عامل :

سعید اسماعیلی

کد کاربری :

f24-1489

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122651508 ، 02122651509 ، 02122017174 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

سازنده

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×