نام شرکت :

صنعت پردازان ثمین

نام مدیر عامل :

سعید اسماعیلی

کد کاربری :

f24-1489

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید صنعت پردازان ثمین

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید