چت

سامان فولاد بیرجند (ابراهیمی) - 1563

سامان فولاد بیرجند

ابراهیمی

39%
جزئیات...
نام شرکت :

سامان فولاد بیرجند

نام مدیر عامل :

ابراهیمی

کد کاربری :

f24-1563

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 05632255003
شناسه ملی :

10360036792

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

411186645433

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

نبشی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×