سامان فولاد بیرجند

ابراهیمی

39%
جزئیات...

اعلام موجودی سامان فولاد بیرجند (ابراهیمی) - 1563

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 19430 03 دی (کد : 1978)

ورق با ضخامت بیست اکسین اهواز 25000کیلوگرم ورق هشت و ده فولاد مبارکه 25000 کیلوگرم

×