نام شرکت :

جهان سوله

نام مدیر عامل :

حسین جامی

کد کاربری :

f24-1429

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

توزیع میلگرد و تیرآهن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید جهان سوله

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید