نام شرکت :

نیلوفرسبزسبزواران

نام مدیر عامل :

وحید احمدی

کد کاربری :

f24-1510

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03432611800
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خم کاری و برشکاری

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید پروفیل زد

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خمکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نورد سرد

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

فورج نورد پرسکاری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید نیلوفرسبزسبزواران

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید