مجتمع فولادکاران (محمد سجادیان) - 760

مجتمع فولادکاران

محمد سجادیان

41%
جزئیات...
نام شرکت :

مجتمع فولادکاران

نام مدیر عامل :

محمد سجادیان

کد کاربری :

f24-760

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات برشکاری انواع ورق و نبشی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق برش خورده

دسته محصول :

نبشی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×