چت
کد کاربری :

f24-1767

تاریخ عضویت :

05 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-15521

تاریخ عضویت :

03 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-15064

تاریخ عضویت :

05 اسفند، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-14124

تاریخ عضویت :

03 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-13795

تاریخ عضویت :

10 تیر، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-13110

تاریخ عضویت :

10 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-12965

تاریخ عضویت :

18 دی، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-12279

تاریخ عضویت :

10 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-11861

تاریخ عضویت :

25 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع جوشکاری انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-11571

تاریخ عضویت :

08 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-11247

تاریخ عضویت :

28 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

ساخت قطعه و قالب فلزی

کد کاربری :

f24-11054

تاریخ عضویت :

27 دی، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-11042

تاریخ عضویت :

23 دی، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-11031

تاریخ عضویت :

21 دی، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-10856

تاریخ عضویت :

18 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

ساخت درب وپنجره

کد کاربری :

f24-10605

تاریخ عضویت :

07 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-10517

تاریخ عضویت :

20 مهر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

نورد سرد

کد کاربری :

f24-9968

تاریخ عضویت :

23 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-9585

تاریخ عضویت :

28 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

ترخیص کاری و خدمات گمرک خدمات حمل و نقل وباربری

کد کاربری :

f24-9500

تاریخ عضویت :

25 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

×