نام :

سعید نیاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1461

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله سازی و پوشش سقف

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گيلان ،رشت

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید سعید نیاری

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید