چت
فیلتر نتایج
نام مجموعه
لیست خدمات

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

کد کاربری :

f24-1659

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-833

تاریخ عضویت :

28 آذر، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-761

تاریخ عضویت :

17 آذر، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

فلزات پایه سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-16751

تاریخ عضویت :

21 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

گالوانیزه سرد انواع برشکاری فلزات رول فرمینگ

کد کاربری :

f24-14953

تاریخ عضویت :

15 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-10556

تاریخ عضویت :

23 مهر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

زنجان - خدابنده

لیست خدمات :

انبارداری

کد کاربری :

f24-5804

تاریخ عضویت :

04 دی، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-4430

تاریخ عضویت :

07 مهر، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

ساخت قطعه و قالب فلزی

کد کاربری :

f24-4296

تاریخ عضویت :

04 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات انبارداری

کد کاربری :

f24-4195

تاریخ عضویت :

13 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-2738

تاریخ عضویت :

27 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

انواع برشکاری فلزات

کد کاربری :

f24-2425

تاریخ عضویت :

18 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1664

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-1450

تاریخ عضویت :

17 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

کد کاربری :

f24-673

تاریخ عضویت :

30 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - کاشان

لیست خدمات :

برش cnc

کد کاربری :

f24-17262

تاریخ عضویت :

27 دی، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

لیست خدمات :

ساخت و ساز و پروژه عمرانی

کد کاربری :

f24-14216

تاریخ عضویت :

16 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

گالوانیزه گرم

کد کاربری :

f24-6728

تاریخ عضویت :

04 اسفند، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سایر

کد کاربری :

f24-6652

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

ترخیص کاری و خدمات گمرک

کد کاربری :

f24-6058

تاریخ عضویت :

21 دی، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدماتی

آدرس :

-

لیست خدمات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×