نام :

مرتضی مسکین فام لنگرودی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12501

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازاریابی آهن و فولاد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گيلان ،رشت

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

بازاریابی آهن و فولاد

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید مرتضی مسکین فام لنگرودی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید