نام شرکت :

آداک پوشش شرق

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11345

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

معماری داخلی.

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش آداک پوشش شرق

مشاهده بیشتر

آگهی های خرید آداک پوشش شرق

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید