چت

حسن روستا - 11772

نام :

حسن روستا

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11772

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت سازه فلزی ، سوله سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×