نام :

امین سلیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3595

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 08634131807 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت پیچ و مهره

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،اراک

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت بولت و پیچ و مهره و بست

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت پیچ و مهره

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید امین سلیمی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید