چت

فرهاد عطایی - 978

نام :

فرهاد عطایی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-978

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02177746769 ،
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تامین کننده ورق تسمه کرومیت نبشی سپری میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران تهران پارس

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 77746769

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق سیاه تسمه کرومیت

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تسمه کرومیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

نورد گرم

مشخصات:

ورق تسمه کرومیت نبشی سپری میلگرد

×