چت

نیک پی کویر (فرزاد تفضلی اردکانی) - 3936

نیک پی کویر

فرزاد تفضلی اردکانی

37%
جزئیات...
نام شرکت :

نیک پی کویر

نام مدیر عامل :

فرزاد تفضلی اردکانی

کد کاربری :

f24-3936

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03133564693
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

نیک پی کویر ساخت و ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×