عباس کریمی (ترانسفورماتور کریمی) - 7785

عباس کریمی

ترانسفورماتور کریمی

37%
جزئیات...
نام :

عباس کریمی

نام تجاری :

ترانسفورماتور کریمی

کد کاربری :

f24-7785

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1378

توضیحات :

خدمات برق فشارقوی: -آزمایش وتصفیه وتعویض روغن و سرویس و رفع روغن ریزی ترانسفورماتور درمحل نصب -نصب وراه اندازی ترانسفورماتور _نصب وراه اندازی وتنظیم حفاظت ترانسفورماتور -تجهیزوکابل کشی وراه اندازی پست زمینی وهوایی -فروش وتعمیر ترانسفورماتور باچک لیست وگارانتی _مشاوره وتامین برق کارخانجات _ تامین قطعات و سرویس و نگهداری از تاسیسات برق فشار قوی به صورت قرارداد -اجرا وتست چاه ارت باتأییدیه برق قدرت و ترانسفورماتور کریمی 09124077895

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

مشخصات:

خدمات برق فشارقوی: -آزمایش وتصفیه وتعویض روغن و سرویس و رفع روغن ریزی ترانسفورماتور درمحل نصب -نصب وراه اندازی ترانسفورماتور _نصب وراه اندازی وتنظیم حفاظت ترانسفورماتور -تجهیزوکابل کشی وراه اندازی پست زمینی وهوایی -فروش وتعمیر ترانسفورماتور باچک لیست وگارانتی _مشاوره وتامین برق کارخانجات _ تامین قطعات و سرویس و نگهداری از تاسیسات برق فشار قوی به صورت قرارداد -اجرا وتست چاه ارت باتأییدیه برق قدرت و ترانسفورماتور کریمی 09124077895

×