سید جلال موسوی - 4067

نام :

سید جلال موسوی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4067

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136245568 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پروژه عمرانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

دسته محصول :

فلزات پایه

×