فولاد کوبان اصفهان (موسوی) - 9708

فولاد کوبان اصفهان

موسوی

37%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد کوبان اصفهان

نام مدیر عامل :

موسوی

کد کاربری :

f24-9708

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03137608006
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1370

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولادکوبان اصفان 031-37608006.

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فورج نورد پرسکاری

×