چت

شركت فولاد ورق نامدار

مسعود رضایی

77%
جزئیات...

آگهی های خرید شركت فولاد ورق نامدار (مسعود رضایی) - 10707

ورق گرم (سیاه)
09 آبان، 1402 6 ماه پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 3 با عرض های 1 و 1/5 ترجیحا فولاد هستیم.

ورق روغنی (سرد)
01 آبان، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 50 کوتاه و بلند مبارکه ظرفیتی خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
28 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق گرم ST37 ضخامت 6 و 8 میل عرض 1500 یک رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
30 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٣ميل عرض١٠٠٠ كيفيت؛st37 15تن 09127660681

ورق اسید شویی
24 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق اسيدشويى فولاد مباركه ضخامت٢/٥ كيفيتw22 02186051077 02188621268

ورق اسید شویی
24 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق اسيدشويى مباركه ضخامت٢/٥ كيفيتw22 02186051077 02188621268

ورق روغنی (سرد)
22 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار خريدار

خريدار ورق ٨٠روغنى مباركه عرض١٢٥ ظرفيت ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
14 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق روغنى ضخامت٥٠ ظرفيت/اصفهان ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

ورق روغنی (سرد)
14 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ ظرفيت/اصفهان كيفيتst12 09127660681

ورق روغنی (سرد)
09 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12 تهران/دورول خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

ورق روغنی (سرد)
07 دی، 1399 3 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٦٠ عرض١٢٥ دورول ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق اسید شویی
07 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق اسيدشويى ضخامت٢/٥ عرض بالايه ٨٧ فقط و فقطstw24 09127660681

ورق اسید شویی
06 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

ورق اسيدشويى فولاد مباركه ضخامت٢/٥ عرض١٠٠٠ فقط و فقط st24 1رول خريد دارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
03 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

🧨🧨🧨ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت/قيمت مناسب ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
03 دی، 1399 3 سال پیش

خريد

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت قيمت مناسب خريد دارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
03 دی، 1399 3 سال پیش

خريدارم خريدارم

🛎🛎ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ St12/ظرفيت/قيمت مناسب ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
03 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

👈🏻👈🏻👈🏻ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
02 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار خريدار

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٩٠ عرض١ St12,st14خريدارم ظرفيت 09127660681

ورق گرم (سیاه)
02 دی، 1399 3 سال پیش

خريدارم

ورق سياه ضخامت ٥،٤ Dd11,dd13 09127660681

ورق اسید شویی
29 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق اسيدشويى ضخامت٢ عرض١٠٠٠ تهران/٥تن ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
29 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت١ عرض٩٥،٩٦،١٤١،١٤٠ يك رول/تهران ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

ورق گرم (سیاه)
29 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق سياه ضخامت٤ ظرفيت/كيفيت؛st24,dd, قيمت مناسب/٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدار

👈🏻👈🏻👈🏻خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٩٠ عرض١١٥ يك يا دورول ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدار خريدار

خريدار ورق روغنى ابعادى فولاد مباركه ضخامت١ميل كيفيتst14,st13 09127660681مرادى

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه (ابعادى) ضخامت١ميل كيفيت؛st14,13 09127660681مرادى

ورق روغنی (سرد)
18 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق فولاد غرب ضخامت١/٥ كوتاه و بلند ظرفيت/قيمت مناسب مرادى٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

ورق روغنی (سرد)
15 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدارم

🔔🔔خريدارم خريدارم ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت ٩٠ عرض١ كيفيتst14 دورول/تهران و اصفهان ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

ورق گرم (سیاه)
14 آذر، 1399 3 سال پیش

خريداريم

خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٣ عرض١٢٥ تهران/٢تن قيمت مناسب /خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

ورق گرم (سیاه)
14 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدار

فولاد ورق نامدار خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٥ عرض١٢٥ تهران/٥تن ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

ورق گرم (سیاه)
14 آذر، 1399 3 سال پیش

خريداريم

خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٣ ضخامت٥ عرض١٢٥ تهران/٥تن ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×