شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
02 دی، 1399 2 سال پیش

خريدارم

ورق سياه ضخامت ٥،٤ Dd11,dd13 09127660681

×