لاوین آلیاژ آریانا (عليرضا پورجمالى) - 12813

لاوین آلیاژ آریانا

عليرضا پورجمالى

67%
جزئیات...
نام شرکت :

لاوین آلیاژ آریانا

نام مدیر عامل :

عليرضا پورجمالى

کد کاربری :

f24-12813

وب سایت :

https://t.me/arianafoolad

ایمیل :

-

تلفن : 02122706151 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد آریانا ورق آلياژى /سياه/روغنى 02122706151

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×