خريدار - RFQ-1282

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

👈🏻👈🏻👈🏻ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

03 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)