خريدار - RFQ-1329

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ ظرفيت/اصفهان كيفيتst12 09127660681

14 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)