شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
07 دی، 1399 2 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٦٠ عرض١٢٥ دورول ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×