خريدارم - RFQ-1299

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٦٠ عرض١٢٥ دورول ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

07 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)