شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
03 دی، 1399 2 سال پیش

خريد

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت قيمت مناسب خريد دارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×