خريد - RFQ-1285

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت قيمت مناسب خريد دارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

03 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)