خريدارم خريدارم - RFQ-1283

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

🛎🛎ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ St12/ظرفيت/قيمت مناسب ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

03 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)