شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
02 دی، 1399 2 سال پیش

خريدار خريدار

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٩٠ عرض١ St12,st14خريدارم ظرفيت 09127660681

×