خريدار خريدار - RFQ-1279

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٩٠ عرض١ St12,st14خريدارم ظرفيت 09127660681

02 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)