خريدار - RFQ-1305

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12 تهران/دورول خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

09 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)