شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
22 دی، 1399 2 سال پیش

خريدار خريدار

خريدار ورق ٨٠روغنى مباركه عرض١٢٥ ظرفيت ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×