شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق اسید شویی
24 دی، 1399 2 سال پیش

خريدار

خريدار ورق اسيدشويى فولاد مباركه ضخامت٢/٥ كيفيتw22 02186051077 02188621268

×