شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
03 دی، 1399 2 سال پیش

خريدار

🧨🧨🧨ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت/قيمت مناسب ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×