چت

شركت فولاد ورق نامدار

مسعود رضایی

77%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
03 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

🧨🧨🧨ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت/قيمت مناسب ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×