خريدار - RFQ-1286

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

🧨🧨🧨ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٥٠ عرض١٠٠٠ كيفيتst12/ظرفيت/قيمت مناسب ☎️٨٦٠٥١٠٧٧-٠٢١ ☎️٨٨٦٢١٢٦٨-٠٢١ ☎️٨٨٦١٩٧٨٩-٠٢١ 📱٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

03 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)