چت

شركت فولاد ورق نامدار

مسعود رضایی

77%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
14 دی، 1399 3 سال پیش

خريدار

خريدار ورق روغنى ضخامت٥٠ ظرفيت/اصفهان ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

×