شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
30 دی، 1399 2 سال پیش

خريدار

خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٣ميل عرض١٠٠٠ كيفيت؛st37 15تن 09127660681

×