چت

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 8 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول
از 38,100 تا 41,900 تومان

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

22 ساعت پیش
41,900 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

22 ساعت پیش
قیمت با تماس

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

24 ساعت پیش
41,500 تومان

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

5 روز پیش
38,100 تومان

آهن گستر آسیا

امتیاز کاربر : %48

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
40,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
41,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
42,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
46,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آریایی آرین و آرمان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
46,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر آهن

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
46,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
41,101 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
48,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
44,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
39,270 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
38,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سمیه آتش بهار

امتیاز کاربر : %38

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
42,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهام فولاد نوین نیک اندیش

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
33,572 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
35,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %91

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
31,060 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,828 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن شادلو

امتیاز کاربر : %83

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,392 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
28,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,504 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
32,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
29,633 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
33,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
35,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد فراز

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

صنایع فلزی برتر

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
23,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سوله خاوران شرق حدید

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش فولاد تاریانا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
18,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 8 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×