چت

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

لوله داربستی
سایز (inch) : 1/1.2 ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 12
از 40,800 تا 40,800 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
3 روز پیش
40,800 تومان

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
3 هفته پیش
41,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله و قوطی اصفهان

امتیاز کاربر : %80

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
1 ماه پیش
45,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

قهرمان فولاد آریا

امتیاز کاربر : %36

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
4 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمد صادقی

امتیاز کاربر : %44

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

شاخه
6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
6 ماه پیش
34,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
6 ماه پیش
34,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

امین رستم نیاء

امتیاز کاربر : %55

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
7 ماه پیش
35,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

امین رستم نیاء

امتیاز کاربر : %55

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
7 ماه پیش
35,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
8 ماه پیش
36,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
8 ماه پیش
35,502 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
8 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
8 ماه پیش
34,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

وحید آدینه لو

امتیاز کاربر : %76

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
9 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
9 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
10 ماه پیش
32,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %35

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
10 ماه پیش
30,090 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

شاخه
10 ماه پیش
645,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %70

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

شاخه
10 ماه پیش
582,680 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
10 ماه پیش
32,999 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %75

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
10 ماه پیش
31,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
10 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه آهن فیدار

امتیاز کاربر : %67

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

شاخه
11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
12 ماه پیش
27,431 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
12 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
1 سال پیش
36,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
1 سال پیش
36,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
2 سال پیش
20,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

شاخه
2 سال پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

لوله داربستی سایز 1/1.2 ضخامت 2.5

کیلوگرم
2 سال پیش
20,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×