چت

محمد صادقی (فروشگاه صادقی) - 4099

نام :

محمد صادقی

نام تجاری :

فروشگاه صادقی

کد کاربری :

f24-4099

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02166316816 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروشگاه صادقی لوله داربستی . تولید بست های داربستی . قالب بتن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله داربستی

مشخصات:

فروشگاه صادقی لوله داربستی . تولید بست های داربستی . قالب بتن

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×