چت

امین رستم نیاء (سدید برش اسپادانا) - 16522

امین رستم نیاء

سدید برش اسپادانا

55%
جزئیات...
نام :

امین رستم نیاء

نام تجاری :

سدید برش اسپادانا

کد کاربری :

f24-16522

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03133371071
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سدید برش اسپادانا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله داربستی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×