میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد
سایز (mm) : 10 گرید : A3 حالت : آجدار طول : 12
قیمت : از 22,050 تا 25,700 تومان
فروشندگان :

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

15 ساعت پیش
22,600 تومان

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

15 ساعت پیش
22,800 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %60

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

15 ساعت پیش
22,600 تومان

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

16 ساعت پیش
22,350 تومان

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

16 ساعت پیش
22,700 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %78

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

18 ساعت پیش
22,600 تومان

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %49

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 روز پیش
25,700 تومان

دانیال بهشتی

امتیاز کاربر : %46

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 روز پیش
22,050 تومان

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %73

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

3 روز پیش
22,300 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 هفته پیش
21,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %67

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 هفته پیش
20,688 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %63

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

3 هفته پیش
22,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

3 هفته پیش
22,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

1 ماه پیش
24,089 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

1 ماه پیش
23,403 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 ماه پیش
23,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 ماه پیش
24,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پاتریس آقاشاهی

امتیاز کاربر : %80

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 ماه پیش
23,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 ماه پیش
36,831 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %81

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %85

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

2 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369

امتیاز کاربر : %60

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

3 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کیا فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %66

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %71

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

4 ماه پیش
24,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %78

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

4 ماه پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

طاها حدید مهرگان

امتیاز کاربر : %53

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
4 ماه پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %71

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
4 ماه پیش
24,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
24,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %73

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پاتریس آقاشاهی

امتیاز کاربر : %80

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
22,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %68

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
23,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
6 ماه پیش
24,960 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
7 ماه پیش
24,630 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
7 ماه پیش
29,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

12 ماه پیش
16,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

روابط عمومی

امتیاز کاربر : %56

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

1 سال پیش
16,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

صنایع فلزی برتر

امتیاز کاربر : %67

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
16,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
16,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
16,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی استیل زاگرس

امتیاز کاربر : %67

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
14,590 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن شاپ

امتیاز کاربر : %67

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
14,590 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت استیل تجارت غفاری

امتیاز کاربر : %68

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
16,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه آهن شایسته

امتیاز کاربر : %72

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاراز گستر فولاد

امتیاز کاربر : %66

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

میلگرد 10 A3 طول 12 آریان فولاد

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
15,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×