چت

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 12 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول
از 39,800 تا 43,500 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 روز پیش
40,348 تومان

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 روز پیش
43,500 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 روز پیش
39,800 تومان

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 هفته پیش
40,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن راشا

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 هفته پیش
41,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
45,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آریایی آرین و آرمان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
44,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر آهن

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
43,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
41,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
44,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
36,060 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
39,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
38,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
36,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهام فولاد نوین نیک اندیش

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
34,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
37,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
33,572 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
34,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
35,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
33,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
29,820 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن شادلو(فاقدی)

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
31,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
28,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,504 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
31,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
32,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
29,633 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
35,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد فراز

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

صنایع فلزی برتر

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
23,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سوله خاوران شرق حدید

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 12 عرض 1.5 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,750 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×