چت

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 10 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت
از 44,500 تا 44,500 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

21 ساعت پیش
قیمت با تماس

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

5 روز پیش
44,500 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
42,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
41,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 هفته پیش
47,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
47,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
41,285 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
45,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
43,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
40,180 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
40,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
40,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
44,145 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
40,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
35,970 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
34,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
35,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
31,740 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
33,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %91

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
30,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,006 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
30,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
344,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت فولاد آریا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
21,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
23,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×