چت

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 5 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت
از 42,100 تا 43,200 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 روز پیش
43,200 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 هفته پیش
42,100 تومان

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 هفته پیش
41,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
47,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن راشا

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 هفته پیش
46,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
40,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
49,083 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
49,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
42,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
39,270 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %87

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
41,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
36,842 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
36,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,444 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,799 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
34,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,998 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
31,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
35,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
30,183 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
348,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت فولاد آریا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
21,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

روابط عمومی

امتیاز کاربر : %56

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
21,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 5 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×