چت

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 3 ابعاد (m) : 1.5*6 حالت : شیت
از 40,500 تا 40,500 تومان

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

5 روز پیش
40,500 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
40,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
39,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 هفته پیش
44,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
43,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
41,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
47,248 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

3 ماه پیش
48,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
38,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
41,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
42,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
42,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
39,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
36,079 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
34,553 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
35,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
34,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
31,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
33,998 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
34,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
31,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
30,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
344,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بورس آهن ایمان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
33,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت فولاد آریا

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

1 سال پیش
22,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد بیست و چهار

امتیاز کاربر : %43

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
19,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 3 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه

2 سال پیش
21,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×