ورق روغنی (سرد) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 25551

کلاف سردمبارکه 0.50*1000st12 1.20*1250st12 انبارمبارکه ظرفیت 02432385020

ورق گالوانیزه و رنگی 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 25550

کلاف رنگی 0.50*1250 آبی و قرمز 0.60*1250 آبی انبار اصفهان 02432385020

تولیدات و مصنوعات فلزی 16 مهر، 1399

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی کد : 25549

تسمه ذوب آهن(ST37): کارخانه ۱۵میل (۳۰*۱۲۰۰) ۲۰میل (۲۰*۱۲۰۰)

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25547

ورق گيلان کارخانه ۲میل _(۱۰۰) ۶میل _(۷۵)(۸۵)(۹۰)(۱۰۰) ۸میل (۶۵)(۱۰۰) ۱۰میل (۶۵)(۷۵)(۱۰۰) ۱۲میل (۱۰۰)(۱۱۰) قیمت مناسب

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25546

ورق گيلان بهزاد نوین ۶میل (رول×۱) ۸میل (رول×۱)(۱/۳×رول) ۱۰میل(رول×۱)(۱۲۵×رول) ۱۲میل(رول×۱۱۰)(۱۱۵×رول) ۴۰میل (ابعاد مختلف)

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25545

#ورق_سیاه درانبار شاداباد تهران (st37) ورق۱۰میل۱×۶گیلان ورق۶میل۱.۵×۶رول باز شده فولاد ورق۸میل۱.۵×۶رول بازشده فولاد ورق۱۵میل۱.۵×۶کاویان ورق۲۰میل۱.۵×۶کاویان ورق۲۵میل۱.۵×۶کاویان ورق۳۰میل۱.۵×۶کاویان ١٠ميل ١٢ميل ١/٥*طول كاويان موجود است ١٥ميل #اكسين ورق٢٠میل۲×۶اکسین ورق٢٥میل۲×۶اکسین

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25544

4*1525 dd13 8*145 st33 شماره های تماس فولادکسری اسپادانا 03136307040 03136304042 03136304243 03136306900

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25543

موجودی فولاد کسری اسپادانا 2*125*4 st37 2*1000 st22 6 t 2*125 st24 7 t 10*1500 st37 12*1500 st37 3*1500 st37 شماره های تماس فولادکسری اسپادانا 03136307040 03136304042 03136304243 03136306900

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25542

قیمت های مورخه 1399/01/23 میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 64500 ریال میلگرد آجدار A2 سایز 10 : 63500 ریال میلگرد آجدار A2 سایز 12 : 63000 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 8 : 65500 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 10 : 64500 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 63200 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 14 الی 32 : 62500 ریال فروش مستقیم از دفتر مرکزی کارخانه با تائید مجدد پول پیش تخفیف پای آدرس شماره تماسهای مستقیم واحد فروش : 021 72028 021 22909898 021 22909899 021 22909998 021 22907266 021 22907267 021 22907268 021 22907269 021 22907270

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25540

تیرآهن (IPE) 16 مهر، 1399

صورت بار تیرآهن کد : 25539

فولاد ظفر بناب : ثابت تیرآهن ۱۴ ۶۶۰۰ ( ۱۳۰ کیلو ) تیرآهن ۲۰ ۷۱۰۰ ( ۲۵۰ کیلو )

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25538

فولاد ظفر بناب : ثابت میلگرد ۸ ۶۵۰۰ a2 میلگرد ۱۰ ۶۴۵۰ a2 میلگرد ۱۲ ۶۴۵۰ a3 میلگرد ۱۴ الی ۳۲ ۶۴۰۰ a3 تیرآهن ۱۴ ۶۶۰۰ ( 130 کیلو ) تیرآهن ۲۰ ۷۱۰۰ ( 250 کیلو )

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25537

فولاد راد همدان : ثابت میلگرد ۸ ۶۷۵۵ میلگرد ۱۰ ۶۷۲۵ میلگرد ۱۲ ۶۶۷۵ میلگرد ۱۴ الی ۲۲ ۶۶۲۵ میلگرد ۲۵ و ۲۸ ۶۶۵۵

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25536

4×1550 dd13 50×1000 st12 فولاد غرب تو کارخانه 2×1250 st22 2×1260 st22 انبار تهران

سیم و سایر مفتول ها 16 مهر، 1399

صورت بار انواع مفتول کد : 25534

مفتول سیاه از سایزه ۱.۲ میل تا ۴میلبه صورت پخته و خام در بهترین بسته بندی با بهترین کیفیتکشش از کلاف فابریکبا پایینترین قیمت

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25529

ورق فولاد مبارکه #انبار_تهران ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ST37 ورق ۸ میل عرض ۱۵۰۰ ST37 ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ ST37 برای اطلاع از قیمت با دفتر تماس حاصل فرمایید. 02122760068

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25527

#ورق_گيلان #انبار_تهران ۲ ميل عرض ۱۰۰۰ ۳ ميل عرض ١٠٠٠ ۴ ميل عرض ١٠٠٠ ۸ ميل عرض ١٠٠٠ ۸ ميل عرض ۱۲۵۰ ۱۰ ميل عرض ١٠٠٠ ۱۰ ميل عرض ۱۲۵۰ ١٢ ميل عرض ۱۱۰۰ ١٢ ميل عرض ۱۱۵۰

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25526

ورق گيلان #کارخانه ۲ ميل عرض ۱۰۰۰ ۲.۵ ميل عرض ١٠٠٠ ۳ ميل عرض ١٠٠٠ ۴ ميل عرض ١٠٠٠ ۸ ميل عرض ١٠٠٠ ۸ ميل عرض ۱۲۵۰ ۱۰ ميل عرض ١٠٠٠ ۱۰ ميل عرض ۱۲۵۰ ١٢ ميل عرض ١٠٠٠

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25525

#ورق_اكسين_اهواز ورق ٨ ميل (٢*٦) اكسين ورق ١٠ ميل (٢*٦) اكسين ورق ١٢ ميل (٢*٦) اكسين ورق ١٥ ميل (٢*٦) اكسين ورق ٢٠ ميل (٢*٦) اكسين ورق ٢٥ ميل (٢*٦) اكسين ورق ٣٠ ميل (٢*٦) اكسين ورق ٣٥ ميل (٢*٦) اكسين ورق ٤٠ ميل (٢*٦) اكسين ورق ٤٥ ميل (٢*٦) اكسين ورق ٥٠ ميل (٢*طول) اكسين ورق ٦٠ ميل (٢*طول) اكسين ورق ٧٠ ميل (٢*طول) اكسين ورق ١٠٠ ميل (٢*طول) اكسين انبار و كارخانه اهواز

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25524

#ورق_كاويان_اهواز ورق ١٥ ميل (٦*١/٥) كاويان ورق ٢٠ ميل (٦*١/٥) كاويان ورق ٢٥ ميل (٦*١/٥) كاويان انبار اهواز