ورق گرم (سیاه)
06 مهر، 1402 2 ساعت پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 06 مهر (کد : 79820)

📣📣فروش ورق سیاه 2,1000. St22. فولاد 2/5,1000. St22. فولاد 2/1250. St22. فولاد 5,1000. St22. فولاد انبار مبارکه 🔥🔥 انبار تهران🔥🔥 رول 🛑🛑 📞03135540755/8 ☎️031-55889 @vistasanatehonam

ورق گرم (سیاه)
06 مهر، 1402 2 ساعت پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 06 مهر (کد : 79819)

4,1250 St37 انبار مبارکه @vistasanatehonam ☎️031-55889

ناودانی
06 مهر، 1402 2 ساعت پیش

اعلام موجودی ناودانی 06 مهر (کد : 79818)

اعلام موجودی ناودانی هم وزن انبار تهران

میلگرد آجدار
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 06 مهر (کد : 79817)

اعلام موجودی میلگرد آجدار انبار مشهد

ناودانی
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ناودانی 06 مهر (کد : 79816)

اعلام موجودی ناودانی ابعادی

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 19 شهریور (کد : 76678)

شركت حمل و نقل شهاب اصفهان به شماره ثبت 6112 با نيم قرن سابقه در صنعت حمل و نقل، داراي مجوز رسمي فعاليت از اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان، عضو انجمن صنفي شركت ها و موسسات حمل و نقل اصفهان و عضوكانون حمل و نقل استان با رتبه دوم ذوب آهن و سرويس دهي بالا در كليه سطوح حمل و نقل داخلي و شمش و قير صادراتي، ريل ، چدن ، ورق ، لوله ، بارهاي ترافيكي و ....... مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني تحت پوشش بيمه آسيا، حمل كليه محصولات فولادي از مبدا اصفهان به سراسر كشور با كادري مجرب و كد ذوب آهن به شماره 69.Shahab Isfahan Transportation Company with registration number 6112, with half a century of experience in the transportation industry, has an official operating license from the General Department of Transportation and Terminals of Isfahan Province, a member of Isfahan Transport Companies and Institutions Trade Union and a member of Transport Association. And transportation of the province with the second rank of iron smelting and high service in all levels of domestic transportation and export ingots and bitumen, rails, cast iron, sheets, pipes, traffic loads and ....... in accordance with national and international standards under Asia insurance coverage, transportation of all steel products from Isfahan to all over the country with experienced staff and iron smelting code number 69.

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 19 شهریور (کد : 76677)

حمل بارهاي سنگ اسلب

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 19 شهریور (کد : 76827)

خانم سبحان منش رئيس هيئت مديره مديريت محصولات صاحبان كالا

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 19 شهریور (کد : 76694)

حمل بار از محدودا شهر اصفهان به تمامي نقاط ايران و شهرهاي مرزيTransporting goods from Isfahan city limits to all parts of Iran and border cities

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 19 شهریور (کد : 76699)

حمل شمش و كلاف و ميلگرد داخلي و صادراتي به تمامي نقاط و مرزهاي ايرانTransporting ingots, coils and domestic and export rebar to all parts and borders of Iran

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76561)

حمل بارهاي ترافيكي با يدكش كمرشكن Transporting traffic loads with a towbar

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76560)

بارگيري گنداله آهن و كنستانتره Loading iron pellets and concentrates

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76558)

Transporting bitumen barrels from Isfahan to all parts of Iranحمل بشكه قير از محدودا اصفهان به تمامي نقاط ايران

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76557)

حمل بارهاي ترانزيتي از اصفهان به تمامي نقاط كشور و شهرهاي مرزيTransportation of transit cargo from Isfahan to all parts of the country and border cities

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76445)

حمل لوله اهني Carrying iron pipe

پروفیل
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی پروفیل ( سه پری) 06 مهر (کد : 79815)

اعلام موجودی پروفیل ( سه پری) انبار مشهد

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76419)

حمل لوله هاي بتني با يدك كش بالشتك دار Carrying concrete pipes with cushioned tow truck

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76406)

ارائه خدمات حمل زير نظر سازمان حمل و نقل

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 18 شهریور (کد : 76559)

حمل كيسه هاي جامبو صادراتي Transporting jumbo bags for export

ارائه خدمات
06 مهر، 1402 3 ساعت پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 19 شهریور (کد : 76613)

حمل ميلگرد ذوبي و انباري Transporting melting rebar and storage

×